ประเภทการใช้งาน

สามารถใช้กับทุกธุรกิจ และปลอดภัยสำหรับทุกครัวเรือน
สวนสัตว์

สวนสัตว์

ลดกลิ่นเหม็น ลดพาหะ

โรงแรม

โรงแรม

ช่วยเคลียร์กลิ่นได้อย่างเร่งด่วน พร้อมต้อนรับลูกค้าใหม่

โรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม

กำจัดจุดอ่อน สร้างภาพลักษณะ ก้าวสูมาตราฐานระดับโลก

ปศุสัตว์และฟาร์ม

ปศุสัตว์และฟาร์ม

สร้างความมั่นใจ สู่ผู้บริโภค

ระบบน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์

ระบบน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์

ลดปริมาณเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ กำจัดสาหร่ายสีเขียว ปราศจากการสะสมของเชื้อโรค

สัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

สัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

ดับกลิ่น ไร้ปัญหา อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ร้านอาหาร

ร้านอาหาร

สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

บ้าน ที่พักอาศัย

บ้าน ที่พักอาศัย

ชีวิตสุขสันต์ ไร้กลิ่นไม่พึงประสงค์

 ผลิตภัณฑ์ของเรา

ศุสัตว์และฟาร์ม

ศุสัตว์และฟาร์ม

การใช้กับแหล่งน้ำและระบบน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์

การใช้กับแหล่งน้ำและระบบน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์ ใช้บำบัดน้ำเสียจากฟาร์ม ใช้บำบัดน้ำเสียจากฟาร์ม

ขยะ

กำจัดกลิ่นเหม็นในถังขยะ หรือห้องเก็บขยะขนาดใหญ่

 

Bio Alive กลิ่นหายทันใจ สะอาดปลอดภัยไร้สารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดับกลิ่น

Engine by shopup.com