วิธีกำจัดไขมันในบ่อบำบัดน้ำเสีย

หมวดหมู่: ความรู้

 


ผงจุลินทรีย์ Bio Alive-Odor

เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการกำจัดกลิ่นเหม็นที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว และย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆ ที่อยู่ในระบบการกำจัดกลิ่นและสิ่งปฏิกูล เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ เช่น กองขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล อีกทั้งช่วย ขจัดคราบไขมัน และยังสามารถใช้กำจัดกลิ่นเหม็นของน้ำเสียจากอาคารที่อยู่อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นระบบเปิดได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์และประสิทธิภาพของ ผงจุลินทรีย์ Bio Alive-Odor

 1. กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ต่างๆ และลดก๊าซพิษ โดยเฉพาะก๊าซ แอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า และกลิ่นหืนเน่า เป็นต้น
 2. ลดเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่น อหิวาต์  (Vibrio cholerae), โรคท้องเสียท้องร่วง ( coli, Salmonella), อาหารเป็นพิษ (Clostridium botulinum) รวมทั้งโรคร้ายหลายชนิด ที่มีอันตรายต่อชีวิต
 3. ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย ทำให้น้ำสะอาดขึ้น ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
 4. กำจัดหรือลดการเติบโตของ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในน้ำ
 • ช่วยเร่งระบบการย่อยสลายของเสีย กำจัดโคลนเลน
 • การใช้ประโยชน์ในการบำบัดกลิ่นและน้ำเสีย
 • ลดกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดขึ้น ในระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน
 • ลดปริมาณไขมันโดยไม่ต้องตักทิ้งจากบ่อดักไขมัน ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นระบบ(start up) และช่วยรองรับ shock load ได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยลดค่า บีโอดี ตะกอนแขวนลอย และค่าอื่นๆในน้ำเสีย
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด กำจัดเชื้อโรคต่างๆ อย่างได้ผล

สร้างสรรค์สังคมลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันลง ลดสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ำ,ดิน และสิ่งแวดล้อม

10 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 240 ครั้ง