การใช้กับแหล่งน้ำและระบบน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์

หมวดหมู่: ความรู้


การใช้กับแหล่งน้ำและระบบน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์

   -  ใส่ในแหล่งน้ำดิบเพื่อบำบัดน้ำให้สะอาด

       ใช้ ผงจุลินทรีย์ Bio Alive-Odor 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตร ทุก 15-30 วัน จะลดปริมาณเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ และกำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินได้อย่างมาก

   -  ใช้บำบัดน้ำเสียจากฟาร์ม 

        ในครั้งแรกใช้ ผงจุลินทรีย์ Bio Alive-Odor 3-5 กิโลกรัม ต่อปริมาตรน้ำบำบัด 1,000 ลูกบาศก์เมตร ควรผสม

น้ำฉีดพ่นให้ทั่วบ่อน้ำทิ้ง และในทุกๆ 15–30 วัน ใช้อัตรา 1 กิโลกรัม

-  ใช้ในบ่อหมักไบโอแก็ส

        ใช้ ผงจุลินทรีย์ Bio Alive-Odor 1 กิโลกรัม ต่อปริมาตรน้ำที่เข้าบ่อหมัก 300-500 ลูกบาศก์เมตร จะมีผลทำให้ แก็สที่เกิดขึ้นจากขบวนการหมัก คือ แก็สมีเทน เพิ่มมากขึ้นจาก 35-45% เป็น 55-60% ส่วน แอมโมเนีย ลดลงจาก 3-7% เหลือ 0.1-0.3% , แก็สไข่เน่า ลดจาก 0.3-0.7% เหลือ 0.01-0.03% จึงทำให้มีแก็สมีเทน ไปใช้ปั่นไฟฟ้ามากขึ้น ,ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในฟาร์ม

ข้อควรระวัง

       -  ใช้ได้กับกลุ่มยาปฏิชีวนะที่มีปริมาณไม่เกิน 100 ppm ได้แก่  Tetracyclin, Tyrosine  Chlorotetracyclin, Oxytetracyclin, Amoxycilin, Pennicilin, Enrofoxacin,  Norfoxacin,

       - ใช้ได้กับกลุ่มยาปฏิชีวนะที่มีปริมาณไม่เกิน 50 ppm ได้แก่ Sulfa–trimethoprin และ   Chloramphinicol.

       - ไม่ควรใช้ผสมในอาหารสัตว์ที่จะนำไปอัดเม็ด

        - ควรเก็บในที่แห้ง  และอุณหภูมิไม่เกิน 45 องศา

10 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 126 ครั้ง