ขยะ

หมวดหมู่: ความรู้

กำจัดกลิ่นเหม็นในถังขยะ/ หรือห้องเก็บขยะขนาดใหญ่

  • ถังขยะ ใช้ ผงจุลินทรีย์ Bio Alive-Odor 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร (เพิ่มอัตราส่วนตามขนาดของพื้นที่) ราดน้ำให้กระจายเต็มพื้นที่ถังขยะ กลิ่นจะหายไปภายใน 1 นาที
  • ห้องเก็บขยะขนาดใหญ่ ใช้ ผงจุลินทรีย์ Bio Alive-Odor 100 กรัม ผสมน้ำ 100 ลิตร ราดหรือใช้อุปกรณ์ฉีดพ่นให้ทั่วช่องทิ้งขยะจากชั้นบนสุด กลิ่นเหม็นจะหายไปภายใน 15 นาที และควรใช้ในอัตรา 10-20 กรัม ผสมน้ำ10-20 ลิตร ราดกองขยะที่ใส่เพิ่มใหม่ทุกวัน ช่องทิ้งขยะ จะปราศจากกลิ่นเน่าเหม็นและแมลงวันตอม

10 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 180 ครั้ง