ผงจุลินทรีย์ Bio Alive-Odor ซองใหญ่ 1,000 กรัม

หมวดหมู่สินค้า: ผงจุลินทรีย์ Bio Alive
3,000บาท ลดทันที 300บาท
ราคา 2,700บาท

23 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 79 ผู้ชม

ผงจุลินทรีย์ Bio Alive-Odor ต้นแบบที่ผลิตขึ้นมาอยู่ในรูปของผง ที่ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์หลัก 7 ชนิด ที่ประกอบไปด้วย Lactic Acid Bacteria(LAB) 3 ชนิด Bacillus Bacteria 1 ชนิด  และ ยีสต์ 3 ชนิด คือ

 1. Pediococcus acidilactici (LAB) 3.0 x 10 cfu/g
 2. Pediococcus pentosaceus (LAB)              4.0 x 10 cfu/g
 3. Leuconostoc mesenteriodes (LAB) 4.0 x 10 cfu/g
 4. Bacillus amyloliquefaciens 6.0 x 10 cfu/g
 5. Pichia farinosa               5.0 x 10 cfu/g
 6. Dekkera anomala 3.0 x 10 cfu/g
 7. Dekkera bruxellensis               3.0 x 10 cfu/gส่วนประกอบและวัตถุดิบ

         ACTIVE INGREDIENTS

 • Crude Protein 45%
 • Moisture 95%
 • Lipid (Crude Fat)71%
 • Crude Fider 30%
 • Ash30%

          RAW MATERIALS

 • Rice bran 00% w/w
 • Rice Flour 00% w/w
 • Soybean meal extract 00% w/w
 • Skim milk powder 00% w/w
 • Citric Acid 00% w/w
 • Sodium Carbonate 00% w/w
 • Trace nutrient 00% w/w