ผงจุลินทรีย์ Bio Alive 2 แถม 2 ขนาด 100 กรัม

หมวดหมู่สินค้า: ผงจุลินทรีย์ Bio Alive
003
1,600บาท ลดทันที 610บาท
ราคา 990บาท

17 มีนาคม 2563

ผู้ชม 88 ผู้ชม

ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์หลัก 7 ชนิด

ที่ประกอบไปด้วย Lactic Acid Bacteria(LAB) 3 ชนิด Bacillus Bacteria 1 ชนิด  และ ยีสต์ 3 ชนิด คือ

 1. Pediococcus acidilactici (LAB)  3.0 x 10  cfu/g
 2. Pediococcus pentosaceus (LAB)  4.0 x 10  cfu/g
 3. Leuconostoc mesenteriodes (LAB)  4.0 x 10  cfu/g
 4. Bacillus amyloliquefaciens  6.0 x 10  cfu/g
 5. Pichia farinosa  5.0 x 10  cfu/g
 6. Dekkera anomala  3.0 x 10  cfu/g
 7. Dekkera bruxellensis  3.0 x 10  cfu/g

  ส่วนประกอบและวัตถุดิบ

           ACTIVE INGREDIENTS

  • Crude Protein 45%
  • Moisture 95%
  • Lipid (Crude Fat)71%
  • Crude Fider 30%
  • Ash30%

            RAW MATERIALS

  • Rice bran 00% w/w
  • Rice Flour 00% w/w
  • Soybean meal extract 00% w/w
  • Skim milk powder 00% w/w
  • Citric Acid 00% w/w
  • Sodium Carbonate 00% w/w
  • Trace nutrient 00% w/w